Vår klubb

Sydost står för Småland och Blekinge men piloter från andra närliggande län är också välkomna. Målet med klubben är att alla medlemmar ska känna sig välkomna och de ska medverka i klubbens goda anda. Vi har skapat ett gott samarbete med Flygsportförbundet och Smålandsidrotten.

Vi jobba aktivt för att fler tjejer/kvinnor och ungdomar tar klivet in i flygsporten. Vi erbjuder också familjemedlemskap som öppnar upp för hela familjen att aktivt delta i våra flygträffar, klubbresor och prova på aktiviteter. Vi jobbar aktivt för att utöka våra träningsarenor inom vår region där våra medlemmar är välkomna.

Vi har inga kommersiella intressen, delaktighet och varm gemenskap är en självklarhet för oss.